National Geographic: archieffoto’s Noordpool


In samenwerking met Greenpeace publiceert National Geographic een reeks dramatische dubbelfoto’s van de Noordpool: toen (rond 1900) en nu. Een voorbeeld hierboven, de volledige serie op deze site van National Geographic. (13 maart 2017)

Geplaatst in Blogberichten Getagd met , ,

Vatikaan: red de biodiversiteit of we zinken

Een 3-daagse conferentie over biodiversiteit op het Vatikaan, georganiseerd door de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. De conclusie is hard:

Conclusion: The Ultimate Drivers of Destruction
The short-range solutions to the problem of preserving biodiversity are many, and dealt with extensively in the literature of conservation biology (Sodhi and Ehrlich 2010). But these will all prove to no avail unless the basic drivers of extermination — continued population growth, policies seeking economic growth at any cost, overconsumption by the rich, and racial, gender, political, and economic inequity (including failure to redistribute) — are addressed. Collectively addressing these are possibly the greatest challenges civilization has ever faced.
Conclusie: Wat drijft ons naar de ondergang
Er zijn tal van korte termijnoplossingen  voor het behoud van de biodiversiteit (zie o.m. Sodhi en Ehrlich 2010). Toch zullen ze niet helpen, tenzij de fundamentele drijfveren van uitroeiing worden aangepakt: aanhoudende bevolkingsgroei, een beleid van economische groei ten koste van alles, overconsumptie door de rijken, en raciale, gender-, politieke en economische ongelijkheid (het ontbreken van herverdeling). Die drijfveren samen aanpakken is misschien wel de grootste uitdaging die de beschaving ooit heeft gekend.

Lees het persbericht bij environmentalhealthnews.org, of bij de Pauselijke Academie voor Wetenschappen.

Om even te herinneren wat biodiversiteit voor ons doet:

These services include preserving and regenerating soil, fixing nitrogen and carbon, pollinating crops, recycling nutrients, controlling floods, filtering pollutants, maintaining a genetic library, operating the hydrological cycle, controlling pests and disease vectors, maintaining the gaseous composition of the atmosphere, and providing cultural, intellectual, spiritual, and aesthetic inspiration. “Ecosysteemdiensten” (biodiversiteit) omvatten o.m. instandhouding en regeneratie van de bodem vasthouden van stikstof en koolstof, bestuiven van gewassen, voedingsstoffen recycleren, overstromingen tegengaan, verontreinigingen filteren, een genetische bibliotheek bijhouden, de watercyclus beheren, bestrijden van plagen en ziekten, de atmosfeer in balans houden, en het leveren van culturele, intellectuele, spirituele en esthetische inspiratie.

Bron: rapport van de conferentie.
How to Save the Natural World on Which We Depend
PAS-PASS Workshop, Casina Pio IV, 27 February-1 March 2017

Geplaatst in Blogberichten Getagd met ,

Nog 9 jaar te gaan?

De wetenschappers van Arctic News die het Noordpoolgebied bestuderen, raken stilaan in paniek. De algemene opwarming van de Aarde die we nu kennen, verloopt dramatisch veel sneller aan de Noordpool, en dat zal wereldwijde consequenties hebben:

De situatie in het Noordpoolgebied is kritiek. Terwijl de Aarde in zijn geheel snel opwarmt, gaat die opwarming aan de Noordpool sneller en alsmaar sneller, als gevolg van feedbacks zoals het smelten van sneeuw en ijs en onstabiele sedimenten op de bodem van de Noordelijke Ijszee. Die sedimenten bevatten enorme hoeveelheden methaan in de vorm van hydraten en vrije gassen.

Het wegsmelten sneeuw en ijs in het Noordpoolgebied wijzigt de Albedo, wat op zijn beurt een temperatuurstijging van 1,6°C kan veroorzaken, terwijl methaanuitstoot uit de zeebodem nog eens 1,1°C kan toevoegen, gedurende het volgende decennium.

Deze temperatuurstijging kan verdere feedbacks op gang brengen zoals een stijging van de waterdamp in de atmosfeer. Waterdamp is een krachtig broeikasgas, dat de temperatuur nog zal opvoeren. In combinatie met andere factoren zou de globale temperatuur kunnen toenemen met 10°C tegen 2026.


En de Arctic-wetenschappers zijn niet alleen, ook Guy McPherson, die al langer onheil aankondigt, is er nu helemaal zeker van: tegen 2026 is het afgelopen. Lees mee met de onheilsboodschap, in lijn met de Medea-hypothese:

As I’ve pointed out previously, I doubt there will be a human on Earth by mid-2026. Indeed, I doubt there will be complex life on this planet by then. It’ll be a small world, as was the case in the wake of each of the five prior Mass Extinction events on Earth. Bacteria, fungi, and microbes will dominate.

guymcpherson.com

Hilarisch interview in Nieuw-Zeeland (duur 10′, 25/11/2016): tegen 2026 is het “game over”, aldus Guy McPherson

Maar Paul Beckwith is het daar niet mee eens, en vindt op zijn blog deze voorspelling onwetenschappelijk. 🙁

Geplaatst in Blogberichten Getagd met , , , ,

UK: ijsbergsla gerantsoeneerd

Niks aan de hand eigenlijk, alleen de Tesco-supermarkten zitten met een tekort aan ijsbergsla en broccoli. Dan kopen we gewoon een andere groente toch, of we gaan naar Aldi en Lidl? Zeker. Maar het is een heel klein voorproefje van de link tussen klimaatverstoring en voedselbevoorrading. Niet vergeten ook dat een groot deel van onze voeding van over lange afstand aangevoerd wordt. Transport is dankzij de Europese detachering toch nagenoeg gratis, en het milieu zal wel wachten 😉 .

De streek van Murcia (Z.O.-Spanje) is normaal ideaal voor wintergroenten, speciaal sla. Maar een relatief kleine klimaatverstoring als deze volstaat om de productie met 80% te doen kelderen. Doorgaans beseffen we niet voldoende hoe kritisch de klimaatmarges zijn (temperatuur/neerslag), niet alleen voor een ideale, maar zelfs voor een voldoende productie.

Het hele verslag bij farminglife, de krantenkop bij bbc-news.

Geplaatst in Blogberichten Getagd met

Doomsday Clock weer dichter bij fatale 00u00


De doemdagklok geeft aan hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens zelf veroorzaakte wereldwijde ramp zou bevinden. De klok geeft het aantal minuten voor twaalf (middernacht) weer, waarbij middernacht een voor de menselijke beschaving fatale ramp voorstelt. (wikipedia)

De klok schommelde sedert 1947 van 2 tot 12 minuten voor “het einde”.

Op 26 januari werd de klok op tweeënhalve minuut voor 12 gezet. Redenen zijn onder meer het falende beleid inzake klimaatveranderdering en de aanhoudende nucleaire dreiging (onder andere door de Noord-Koreaanse atoomproeven). De onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse beleid door het aantreden van president Trump wordt ook als oorzaak aangeduid. (wikipedia)

Duidelijk: parallel aan de klimaatchaos kan ook oorlog of sociaal verval (zie blogbericht) ons de das omdoen. Er zijn overigens wel meer punten van (nucleaire) oorlogsdreiging: Oost-Europa, Midden-Oosten, India/Pakistan… Zie ook de waarschuwing van Gorbatsjov aan Time (deredactie.be).

Geplaatst in Blogberichten Getagd met , , , ,

EU-klimaatrapport: ‘Wir schaffen das’

Het Europees Milieuagentschap publiceert met tussenpozen klimaatrapporten. In de jongste versie wordt opnieuw een tour d’horizon gemaakt van alle actuele problemen, maar alles netjes ingekapseld in brave, bureauvcratische stijl: het gaat zowaar vooruit want klimaataanpassing wint veld op de politieke agenda! Geen enkele “sense of urgency”, geen enkele bedreiging voor “business as usual”, Europa lost alles wel op, jongens en meisjes.

Key messages uit het rapport:

 • All of the key findings from the 2012 European Environment Agency (EEA) report on climate change, impacts and vulnerability in Europe are still valid.
 • Climate change is continuing globally and in Europe.
 • New record levels of some climatic variables have been established in recent years
 • Global climate change has substantially increased the probability of various recent extreme weather and climate events in Europe.
 • The observed changes in climate are already having wide-ranging impacts on ecosystems, economic sectors and human health and well-being in Europe. .
 • Ecosystems and protected areas are under pressure from climate change and other stressors, such as land use change.
 • Most impacts of climate change across Europe have been adverse, although some impacts have been beneficial.
 • Climate change will continue for many decades to come, having further impacts on ecosystems and society.
 • The magnitude of future climate change and its impacts from the middle of the century onwards depend on the effectiveness of global climate mitigation efforts.
 • Climate change is affecting all regions in Europe, but the impacts are not uniform.
 • Economic costs can potentially be high, even for modest levels of climate change, and these costs rise significantly for scenarios of greater levels of warming.
 • Europe is vulnerable to climate change impacts outside Europe through six major pathways: the trade of agricultural commodities, the trade of non-agricultural commodities, infrastructure and transport, geopolitics and security risks, human mobility related to migration and finance.
 • Climate change adaptation strategies, policies and actions, including the mainstreaming of them into other policies, are progressing at all governance levels (European Union (EU), transnational, national and local
  levels).
 • The knowledge base regarding climate change impacts, vulnerability, risk and adaptation assessments in Europe could be enhanced.

Rapport (25/1/17) : Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (pdf, 66MB)

Geplaatst in Blogberichten Getagd met ,

Vergeet het klimaat: samenleving valt zo ook uit elkaar

Als we de Peter Turchin mogen geloven, valt de samenleving binnen zowat 10 jaar uit elkaar, niet door oorlog of klimaat, maar gewoon door sociale onrust, verbrokkeling, implosie, kortom het gewoon afsterven van het sociale weefsel.

Belangrijkste doodgravers zijn de inhalige elites, die steeds meer willen van het krimpende aanbod, steeds meer mensen uitstoten, en zich uitputten in onderlinge rivaliteit. Maar we kunnen het tij nog keren, aldus Turchin.

Deze prognose is geen voorspelling, maar steunt op een mathematisch model met 40 variabelen zoals welzijn, ongelijkheid, politieke dysfuncties. Belangrijke keerpunten zouden in de jaren 1970 bereikt zijn. Het model hoort tot de cliodynamica, een wetenschap die grootschalige historische processen documenteert zoals opkomst en ondergang van culturen en godsdiensten.

Lees het hele artikel bij Huffington Post 6/1/2017

PS: dit zou dan een moderne versie worden van het bijbelverhaal de Toren van Babel.

Geplaatst in Blogberichten Getagd met , , ,

Gortdroge studie: voedselproductie bedreigd

Vulnerabilities to agricultural production shocks: An extreme, plausible scenario for assessment of risk for the insurance sector.

In deze wetenschappelijke studie uit 2016, bestemd voor de verzekeringssector, wijzen de auteurs op de kwetsbaarheid van de landbouwproductie in de wereld, wanneer klimaatfactoren ingrijpend en onderling gecombineerd zouden toeslaan in de landbouw (in deze studie een “plausibel” scenario genoemd) . Dit kan ontaarden in een wereldwijde humanitaire, sociale en economische crisis.

Een korte, menselijke vertaling van de  conclusies:

Het ziet ernaar uit dat we ons beter voorbereiden op steeds ernstiger landbouwrisico’s. Deze worden in de toekomst mogelijk nog versterkt door de complexiteit van de voedselsystemen: die zijn zeer efficiënt, maar daardoor ook kwetsbaar, en intens met elkaar verbonden. Bij die voorbereiding zullen de wetenschap, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, nationale en mondiale overheden moeten samenwerken.

Het door ons uitgewerkt scenario suggereert dat aanzienlijke productieschokken die meerdere landbouwgewassen tegelijk treffen, plausibel zijn, en een grote maatschappelijke invloed kunnen hebben. Het scenario heeft de bedoeling de industrie en de academische wereld ertoe aan te zetten om de huidige kennis en het beheer van de agrarische klimaatrisico’s te evalueren, en risicobeperking te stimuleren.

De verzekeringssector moet het concept “agrarische klimaatrisico’s” verruimen van eenvoudige gewasverzekering naar meer systemische, en onderling verwante risico’s en onzekerheden. Een betere inschatting van de kwetsbaarheden is van essentieel belang voor tijdige en accurate reacties op voedselsysteemschokken, en voor het voeren van een preventief beleid.

De landbouw – en dus de mensheid – staat voor extreme uitdagingen in de komende jaren tot decennia. De wetenschap, het beleid en de landbouwsector moeten zich samen inspannen om landbouwklimaatrisico’s beter te kunnen inschatten en beheren. De risico’s hebben immers ingrijpende humanitaire, economische en ecologische gevolgen.

Lees het hele rapport op http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316300080

Update 22/2/2017: FAO ziet in deze studie afdoende voedselproductie enkel mogelijk mits grondige hervormingen (en zie jij die komen?)

Update 10/6/2017: en nog een studie (Reuters, 9/6/2017)

Geplaatst in Blogberichten Getagd met , ,

Klimaat in 2016: roodgloeiend

Even voor u opgesomd: het ging alweer een flink stuk bergaf met het klimaat in 2016:

 • CO2 gehalte in de lucht daalde in september (normaal de laagste maand) NIET meer beneden 400ppm
 • dit wordt wellicht opnieuw het warmste jaar ooit (16 van de 17 warmste jaren ooit, vielen in de laatste… 20 jaar)
 • de Aarde is nu warmer dan ooit in de laatste 120.000 jaar
 • Noordzee-ijs op laagste peil sedert begin metingen in 1979
 • koffieproductie lijdt onder klimaatverandering: eerste (?) teken van stress in de landbouwproductie (insideclimatenews 12/5/2017)
 • Great Barrier Reef had in 2016 extreem te lijden onder koraalverbleking

Bron: How climate change transformed 2016

Geplaatst in Blogberichten Getagd met , , ,

VS-klimaatwetenschappers: angst voor Trump

Bij VS-klimaatwetenschappers zit de schrik er goed in: klimaatjournalist Eric Holthaus is onmiddellijk begonnen met een inventaris van publieke klimaatdata die zijn ondergebracht in datacenters van de regering, uit vrees dat Trump er de stekker uithaalt.  Enkele citaten uit The Washington Post:

Volgens een rapport van de Sierra Club wordt Trump het enige staatshoofd ter wereld die de klimaatwetenschap ontkent — en ja, dat is inclusief Kim Jong Un van Noord-Korea!  Trump verklaart in feite de oorlog aan de wetenschap. Dat is geen transitie. Dat is een Inquisitie, een 21e-eeuw boekenverbranding. (…)  De methode? Systematisch de geldkraan dichtdraaien naar federale klimaatwetenschap: hoe minder het publiek weet, hoe gemakkelijker het is de status-quo te handhaven. (…) Om dit voor te bereiden, stelde het transitieteam een 74-vragenlijst op aan het Energy Department: welke medewerkers en onderaannemers hebben meegewerkt aan internationale klimaatafspraken, of aan binnenlandse projecten om de CO2-uitstoot te verminderen? (Whitney Shefte/The Washington Post). (…) Na de benoeming van Tillerson als Secretary of State ben ik in actie geschoten om zoveel mogelijk publieke klimaatgegevens te catalogiseren en veilig op te slaan. (…)

Het initiatief kreeg navolging, zie datarefuge en “wetenschappers kopiëren gegevens tegen de klok op“.

Als je er, zoals ik, van overtuigd bent dat klimaatverandering een van de ernstigste problemen is van de wereldgemeenschap, en dat de klimaatwetenschap overduidelijk onze tijdslimiet beperkt tot jaren, niet decennia, om een reeks onomkeerbare en werkelijk catastrofale lange-termijnveranderingen op de planeet tegen te gaan, dan is dit alarm bepaald geen over-reactie. (…) En er zijn precedenten voor: ook de voormalige Canadese premier Stephen Harper probeerde wetenschappers te muilkorven, en sommige gegevensbanken werden offline gehaald. En klimaatwetenschapper David Karoly wijst op Australische precedenten, en vreest zelfs in het ergste geval uitstel van het volgende IPCC-rapport, omdat sommige gegevens enkel op VS-regeringscomputers staan. (…) Maar uiteindelijk moeten alle gegevens dynamisch bijgewerkt worden, en als de fondsen daarvoor drooggelegd worden, is dat rampzalig klimaatnieuws…

Lees het hele artikel in The Washington Post van 13 december 2016.

Update 27/1/2017: Canadese wetenschappers solidair

 

Geplaatst in Blogberichten Getagd met , ,