Oorzaken

Menselijk handelen

Het IPCC concludeerde in zijn vierde rapport, dat in de loop van 2007 werd voltooid, dat de opwarming van de Aarde “onmiskenbaar” aan de gang is en dat “het zeer waarschijnlijk is dat” de dominante oorzaak menselijk handelen is.
wikipedia

AFOLU = landbouw, bosbouw, landontginning

Sociale ongelijkheid

Onze economische welvaart is een bron van CO2-uitstoot en dus opwarming, maar ook sociaal-economische ongelijkheid is een bron van klimaatverstoring, vinden deze wetenschappers (24/5/2017).