Maatschappij

Gender & Jeugd

Klimaatchaos is niet gender-neutraal, zegt un.org/womenwatch: in een rapport (Gender perspectives on climate change). Vooral vrouwen in landelijke gebieden in het Zuiden zijn in grotere mate afhankelijk van plaatselijke – en dus klimaatgevoelige – bronnen van water en voedsel, nodig om het gezin te voeden, hebben vaak minder toegang tot de besluitvorming, en beschikken meestal over minder economische middelen.
Hebben onze kinderen nog een toekomst?

Onze kinderen hebben enkel nog een toekomst als wij NU actie ondernemen. Ik vrees dat de huidige generatie politici te bang is om ingrijpende maatregelen te nemen, omdat dit een grondige verstoring zou betekenen van onze huidige levenswijze. Ze vrezen dan niet meer te worden herverkozen. Er heerst dus een “samenzwering van de gemakzucht” (“conspiracy of complacency”) in de hele wereld. Ze hopen nog altijd met enkele aanpassingen de boel op te lossen. Maar dat zal niet lukken, want we hebben nu al teveel CO2 in de lucht en de 2 graden-grens zijn we nu al aan het overschrijden. Dus emissiereductie volstaat niet, we moeten CO2 uit de atmosfeer halen, en dat zou een kolossaal onderzoeksprogramma en uitvoeringsproject moeten worden, zoiets als het Manhattan-project (atoombom, WO II). Daar zouden de huidige politici zich moeten op richten, want onze overleving hangt ervan af. Dan kunnen onze kinderen weer een toekomst hebben.

Peter Wadhams op youtube (zie min. 17′ tot 19′)

Jeugdacties
  • 21 VS-jongeren spannen rechtszaak aan tegen federale regering, zie pagina Rechtszaken

Groene economie & hernieuwbare energie

Groene economie dé oplossing? Voor vele overheden en bedrijven wel, maar volgens klimaatactivisten is het een mythe:

Hernieuwbare energie (wind, zon, aarde, getijden…): door de hele groene beweging opgehemeld, maar:

 • productie van installaties is CO2-intensief
 • output lang niet voldoende om fossiele energie tijdig te vervangen

Kernenergie: kerncentrales zijn mogelijk tijdbommen (zie pagina calamiteiten), maar misschien toch een deel van de oplossing (mening van klimaat-ancien James Hansen, zie The New-Yorker 18/12/2015)

 

Klimaatbeleid

In volgorde van diepte van de ingreep (van business as usual naar ernstig):

Internationale klimaatakkoorden

Technologische ingrepen

Zouden kunnen helpen, mits spoedig en massaal toegepast (iets van de schaal van het Marshall-plan)

 1. fossiele brandstoffen nu meteen drastisch afbouwen, en tegen 2030 (niet 2050, 2075, 2100) vervangen door duurzame energiewinning
 2. weerkaatsing verhogen (“solar radiation management”), bv. Noordpool afkoelen met geo-engineering of marine cloud brightening
 3. massale CO2-opslag zie wikipedia voor een overzicht

Meer doortastend

Beleidsprincipes

 • voorzorgsprincipe: “…als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu, moeten maatregelen volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid.” (wikipedia, voorzorgsprincipe)
 • forse CO2-belasting vanaf de bron
 • veganisme/vegetarisme als standaard-voedingspatroon, bio-industrie laten uitdoven
 • strikte gezinsplanning (bv. eenkindpolitiek), zowel in de arme landen (meer kinderen) als in het Westen (grotere voetafdruk van elk kind)
 • gevoelige uitbreiding natuurbescherming & natuurreservaten

Politieke processen

Enkele politiek relevante fenomenen (zonder uitdrukkelijk onderling verband):

 • elites kunnen zich in een beveiligde omgeving afschermen voor sociale onrust, die het gevolg is van hun destructief gedrag (J. Diamond, Why societies collapse, youtube 12’50”)
 • betere middenklasse kan het nog net redden wanneer een autoritaire regering pijnlijke milieumaatregelen doorvoert (Kenis & Lievens, p. 152-153)
 • staat-binnen-de-staat: in de VS regeert een president voor de galerij, maar het veiligheids-waterhoofd neemt de reële beslissingen, en zij hebben wellicht het klimaat “opgegeven” wegens hopeloos…
 • afleidingsmaneuvers: milieudegradatie is vaak de oorzaak van sociale onrust (Rwanda, Syrië, weldra Egypte?), maar wordt steevast “verpakt” als een politiek probleem

 

Mythes

 

Migraties

 

Nieuwsmedia

Mainstream media = klimaatsceptici?

 • 3/2017 onderzoek naar “VS-media over klimaat 2016” schokkend resultaat: VS-media spendeerden nauwelijks 50′ aan klimaat, nog veel minder dan in 2015 (Guardian 27/3/2017)
 • 8/2016 Georges Monbiot: …als het de mensheid niet lukt de klimaatchaos te vermijden, dan zijn de eerste schuldigen de nieuwsmedia, die ons niet informeren… en als die media niet eens kunnen berichten over de financiële belangen waarin ze zelf verstrikt zitten, over wat kunnen ze dan wel objectief berichten?… lees de column in The Guardian)
 • 12/2015 Een onderzoek, uitgevoerd kort voor en na COP21 in Parijs (december 2015) wees uit hoe het klimaat uit de hoofdlijnen van het nieuws is weggezonken, zowel in Europa als in de VS (The untold story: climate change sinks below the headlines)
 • 2015 In light of what we know about global warming, about how it’s already destroying communities across the world, about how it is already literally killing tens of thousands of people, and about how it could lead to the Earth’s sixth mass extinction, it’s hard to see the [US] mainstream’ media’s coverage – or lack thereof – of climate change as anything less than morally and ethically criminal.
  Situatie in de VS. Bron: truth-out.org & globalresearch.ca (2014-2015).

 

Oorlogen