Calamiteiten

Kerncentrales: tijdbommen?

Kernenergie wordt door sommigen voorgesteld als “groene” oplossing (zie de pagina Actie), maar:

Kernongeval vs. klimaatramp

In de checklist hieronder kan je schematisch vergelijken: hoe staan we tegenover een kernramp? …een klimaatramp?

Vraag kernramp klimaatramp
Worden alle redelijke maatregelen genomen om een ramp te vermijden? is OK is niet OK
Volstaat (om maatregelen te nemen) het risico op een ramp (men hoeft de waarschijnlijkheid ervan niet eerst te bewijzen)? is OK is niet OK
Accepteren we een ramprisico van pakweg 5%? is niet OK is OK
Zijn de gevolgen mogelijk catastrofaal? is OK is OK
Kunnen nalatige verantwoordelijken vervolgd worden? is OK is niet OK
Wordt de bevolking minimaal ingelicht over mogelijke catastrofes? is OK is niet OK

Migraties

Voedseltekorten – honger

Zie blogbericht voedselproductie bedreigd (5/1/2017)

Zeespiegel

Zie deze kaart van België bij stijging zeespiegel (3 scenario’s: 1,5, 2 en 4°C)

Homo sapiens: RIP?

Overleeft de mensheid?